Wat is geloof

Geloof is dat wat je voelt, wat je ziet of wat je geleerd is, hoe oud is geloof, wanneer begon men te geloven, komt het uit het bos, de natuur of wat wij in onze geest of ons gevoel geloof noemen. Wat is geloof, de meeste hebben geloof van huis uit meegekregen welk of wat voor geloof dan ook, maar toch is dat maar jong ten opzichte van het oer geloof wat de mens toegedeeld kreeg vanuit zijn instinkt of van wat hij zag, voelde en ervaarde. (Hier komen we op terug in geloof in sturing)

Laten we even er vanuit gaan; het geloof nu, hoeveel geloven zijn er, wat houden ze in, wat zeggen ze aan ons en wat bedoelen ze. Spreken alle geloven niet van naaste liefde, houden van, respect, eerlijkheid en oprechtheid?

Welk geschrift dan ook, geen enkele spreekt van moord, of om verderf en ellende te zaaien.
Jouw wil het geloof op te leggen aan een ander die naar jouw idee anders denkt over geloof. Terwijl alle schriften spreken van naaste liefde en respect voor alles wat leeft. Stel jezelf de vraag, leven we daar niet naar, geloven we daar nog in, respecteren we elkaar niet in ons zijn als mens, ongeacht ras, kleur of geaardheid, geloof in elk geloof? Geloof in liefde en saamhorigheid, krachten welke uit elk geschrift naar voren komt, is dat werkelijk geloof?

Voeg het samen de boeken der boeken, schrift op schrift, wijsheid op wijsheid, lees en geloof dan zie en voel je wat werkelijk geloof is, alle geloven in één Almachtige.

Met zoveel namen en zoveel gezichten, voordat je geloof kan vinden vind eerst het geloof in jezelf, rust in je zelf.
(hier komen we in "Geloof in jezelf" op terug)

Pas als je rust en geloof in jezelf hebt gevonden dan pas sta je open voor het grote geloof het geloof in de Almachtige, Hij die bij ons geen naam heeft, maar respect heeft voor elke vorm van geloof als deze maar zuiver oprecht en eerlijk is.

Zo ervaren wij en zien wij het geloof, een huis van licht, een huis van warmte, oprechtheid en eerlijkheid.