Geest en ziel in je lichaam

Voor mensen die niet geloven in een Almachtige en alleen maar in zichzelf geloven is het begrip geest en ziel niet helemaal duidelijk en is het voor hun eigenlijk het onbekende wat in je zit wat soms onrust, onzekerheid maar ook onverwachte dingen laat voorvallen. Voor hen die wel begrijpen en geloven zijn ziel, geest en lichaam ten aller tijden verbonden met elkaar, de ziel is een toevoeging en een opslag bron buiten de hersenen om, hersenen zijn er voor logica, bescherming, logisch begrip, kennis en kunde van de mens waarschuwing voor ziekte of bedreiging van buiten af welke beredeneerbaar en logisch is, dat is even in het kort de taak en

functie, beiden zijn het zelfde van de hersenen. Ziel en geest zijn onverklaarbaar onberedeneerbaar en niet zichtbaar op welke foto dan ook. Ze zijn er wel maar niet zichtbaar, we voelen ze wel maar kunnen ze niet aanraken. De ziel en de geest samen zijn niet aards gebonden en dus ook niet logisch en praktisch beredeneerbaar. Voor hen die hier niet in geloven bestaan ze niet, maar voor degene die hier wel in geloven vormen ze een begrijpelijke bron van inspiratie en levensovertuiging, het begrijpen van het doel van het leven of misschien wel de bron van het grote mysterie, ze zullen het voelen, begrijpen en beseffen maar ook weer niet. Voor het doel van de ziel en geest (zie reïncarnatie en geloof in sturing) in deze voorgenoemde hoofdstukken staan doelen welke voor ziel en geest zijn weggelegd. Zowel ziel als geest geven ook onverwachte bescherming en afwending van dat

wat jij als mens niet kon voorzien en waarmee mogelijkerwijs het leven beëindigd zou worden, worden hiermee met geest en ziel behoed men spreekt dan van “het was mijn tijd nog niet” of “ik ben door het oog van de naald gekropen” besef dan als dit jou overkomen is dat inderdaad het aardse leven nog niet voorbij is en je les nog niet voltooid is of een hernieuwde kans is om je leven mogelijk een andere wending te geven daarin kies je zelf natuurlijk, maar besef dan dat deze keuze niet door ons wordt opgedrongen of verplicht is nogmaals het is een hernieuwde kans, jullie beslissen zelf wat je ermee doet.