Geloof in sturing

Waar komt sturing vanuit ons lichaam en geest vandaan? Dan bedoel ik niet de sturing die voort komt uit het denkvermogen maar de sturing die voortkomt uit het onverwachte, vanuit het gevoel of het plotseling anders doen als dat je gedachten eigenlijk wilde doen, dus eigenlijk de onbewuste sturing. Is het toch ergens iets wat in onze genen zit of iets dat wat vanuit de oermens naar boven komt of zijn het toch sturingen of gevoelens van hogere krachten en machten die onbewust en onbevangen tot je komen zonder dat je het beseft en in de gaten hebt. Die onverklaarbare sturing, die onverklaarbare handelingen dat als je terug kijkt misschien behoedend zijn geweest want stel dat je het toch anders had gedaan wat waren dan de gevolgen en de oorzaken geweest? Ieder mens, geen

één uitgesloten ontvangt deze sturing deze ongevraagde adviezen, iemand die zegt dit nog nooit beleeft te hebben die spreekt niet de waarheid wij staan er allemaal voor open en wij zullen allemaal ontvangen als je er maar voor open staat en er naar luistert.

Deze sturingen deze gevoelens kunnen wetenschappelijk niet onderbouwt worden en worden door

psychologen en wetenschappers afgedaan als toeval of gelukkige omstandigheden. Als je geloofd en open staat voor sturing zal je vanuit elk geloof worden behoed, bescherming, kracht en sturing krijgen van hogere en ongrijpbare krachten zoals wel vernoemd wordt de kracht van gene zijde, de zijde die niet tastbaar, ruikbaar en proefbaar is dat is de gene zijde. Dat is de zijde waar zielsverwanten, voorouders, beschermers en hogere krachten zich bevinden en het huis van de Almachtige is, schepper van al dat leeft, schepper wat wij als mensen kunnen aanschouwen dat is de gene zijde en daar komt sturing, beïnvloeding en bescherming vandaan welke wij als mensen tot ons krijgen. Dat is sturing zo zien wij het.

Copyright 2008 Barbara Cornelissen & Niels Dol