Het leven en de dood

Het leven en de dood, waarom leven we en wat heeft het voor zin om te leven als we toch dood gaan. Wat heeft het voor zin met al dit geweld en natuur conflicten, dat zijn vragen die ons als mensen vaak bezig houden. Paren vragen zich af moeten we wel nieuw leven een kind, in deze gewelddadige en onvriendelijke wereld neer zetten en wat zijn de kansen voor dat kind. Daar kan geen sterveling antwoord op geven ook vragen we ons wel eens af waarom moet deze mens nu zo vroeg en zo jong sterven en hij of zij die bij ons soms het bloed onder de nagels vandaan haalt en ons soms het leven zo onmogelijk maken waarom gaan zij niet eerst, waarom moet dat wat nog geen levenservaring heeft opgedaan zo jong, teer en kwetsbaar nu al gaan, waarom heeft het geen kans

gekregen, waarom stierf het zo jong en niet diegenen die oud en grijs in jaren is met ziekte en smekend om de dood wil je daar antwoord op hebben of wil je dat over laten aan dat wat hun voorbestemd is geweest. Alleen troostende woorden willen wij uitspreken naar hen die iemand of zelf wel een kind voor de bloei van het leven of in de bloei van het leven verloren hebben, besef dat noodlot en onvoorspelbaarheid niet afwendbaar zijn ook door de Almachtige en zijn dienaars niet, daar waar bescherming faalt zullen troostende woorden en steun die wel gemeend is je omarmen en verwarmen en kracht geven om door te gaan.

De vraag waarom als er één Almachtige is in dit leven waarom gebeuren er dan zoveel rampen en oorlogen en vul dat zelf maar in, dat punt, dat is het leven in een vogelvlucht met de vragen van het leven dan treed dood in, voor sommige eindigend voor anderen beginnend. Leven na de dood is geen ontmanteld bestaan het is op gaan in het universum, opgenomen worden in de bakermat van de Almachtige daar, je laat je aardse ervaringen achter als je nog niet klaar bent bereid je je na rust weer voor op een nieuw aards bestaan. Vaak is er ook op rouwkransen te zien rust zacht ga in vrede we missen je. Als je klaar bent met aards bestaan en opgenomen bent in rust, welke in tijd zoals wij die kennen op aarde niet begrijpbaar is en niet aanwezig is, dan is het doel voor je geest en ziel duidelijk en zal je begrijpen, pas dan wordt leven na de dood aan ons geopenbaard, wat nu nog speculatief is. Wie kan jou vertellen hoe het er daar boven uitziet niemand of misschien een enkeling die voor de poort heeft gestaan. Ook de vraag, is er een hel of is er een hemel er is maar één schoot en dat is de schoot van de Almachtige en daar wordt het oordeel over je geveld en beslist of je opgenomen wordt in de schare van voorouders of dat je terug naar het aardse moet en moet overdoen waarin je in je voorgaande leven in hebt gefaald.

Hij of zij die eenmaal mens zijn zullen nooit in andere vorm terugkeren het is wel mogelijk dat lagere vormen

die verheven worden naar mensheid niet andersom daar geloven wij in. Als er andere vormen van geloven zijn die hier wel in geloven respecteren wij dat, nodigen wij hun uit om dat eens uit te leggen, wij weten hier nog te weinig van dat geven we eerlijk toe.

De dood wil niet zeggen dat het dan het einde is, misschien is het wel een nieuw begin van een nieuw leven, van een nieuw bestaan. “Van de loop des levens krijgt niemand een program” ga ermee om zoals jij denkt en voelt hoe je met het leven moet omgaan, vrees niet voor de dood of het einde hij komt toch wel, geloof dan dat er meer is na de dood al is het alleen maar om jezelf te troosten.

1

2