Re´ncarnatie

Reïncarnatie wil zeggen vanuit ziel terug naar sterfelijkheid, re is terug incarna is intreding tie is nieuw leven deel het woord maar op in drieën reïncarneren het overdoen van leven wel in dezelfde levensvorm als dat de eerste geboorte zijn bestemming heeft gehad dus als man of vrouw we praten alleen over menselijke levensvormen. Jullie kunnen daar natuurlijk je eigen gedachten en ideeën over hebben dat is goed, wij vermelden alleen hoe wij er over denken en hoe wij het voelen. Eerst het deel waar we in geest en ziel op terug komen beiden zijn samen maar toch apart (zie geest en ziel in je lichaam)

a

De vorm van reïncarnatie wat wij geloven, het lichaam waar ziel en geest intreden en waarmee jij of degene een nieuw leven begint met al zijn fases ervaring op doet en in de ziel en geest ervaring opslaat met zijn goede en slechte kanten en noem alle tegenovergestelde aan elkaar maar op, goed of slecht, arm of rijk, liefde en haat enz. Leef naar eer en geweten doe dat wat je denkt en voelt wat goed is en wat je moet bereiken als je alles naar eer en geweten gedaan hebt en je tijd is gekomen om afscheid te nemen van het leven op aarde zullen ziel en geest afscheid nemen van het lichaam wat hier zal vergaan. Geest en ziel zullen verantwoording afleggen goed of slecht en deze zullen opgeslagen worden in de rijke ziel. Dat is de ziel waaruit alle zielen geboren en ook beoordeeld worden, de geest zal zijn rust vinden en zal verantwoording afleggen, straffen doen ze daar niet, leren en klaar maken

voor een hernieuwde kans of opgenomen worden in de scharen van hen die daar al zijn, klaar zijn, verwarmd en gezegend zijn in de naam van de Almachtige, en vandaar uit een nieuwe taak vanuit de gene zijde uit te voeren als beschermer, behoeder of raadgever. Zo zie je maar het leven heeft wel zeker nut en eindigt niet na de dood. Daar zijn wij en velen met ons van overtuigd. We begrijpen dat als jij anders denkt dit misschien wel larie vind, denk eens goed na heb je dan niet eens een moment gehad dat je dacht hé ik heb dit al eerder meegemaakt toch of vergis ik me nou het zogenaamde déjà-vu gevoel.