Wat is geloof, is dat iets wat je doet in je zelf of is dat groter als dat je beseft machtiger is, is dat wat je van huis uit meegekregen hebt.

Is het niet zo dat, dat waarin wij geloven niet staat voor dat wat wij uitdragen en wat ons geleerd is.

Of het nou geschreven staat in het ene heilige boek of het andere heilige geschrift zijn alle boodschappen niet het zelfde en geloven we allemaal niet in het zelfde met andere namen.

Andere gewoontes komt het niet hier op neer dat geloof en geloven  in niet te allen tijde met elkaar verbonden is en hoe je ook gelooft en wat je ook gelooft dat er dan eigenlijk geen ongelovige zijn, omdat we allemaal geloven in één almachtige.

Hij die zoveel namen heeft zoveel profeten maar is het de tijd en gedrag wat er in alle geloven nu naar buiten komt en plaats vind met geweld naar elkaar is dat niet de oorzaak dat we verward zijn in ons geloof, daarom zijn wij Joke en Hans met deze website gestart. Wij vinden en weten zeker dat vanuit elk geloof mensen twijfelen aan de uitvoering van het geloof het opdringen van elkaar naar elkaars geloof waardoor we niet meer begrijpen waarom geloof wat juist liefde, warmte hulpvaardigheid naar elkaar toe uitgevoerd moet worden in naam van geloof welk geloof ook. In naam van de Almachtige hoe deze ook uit geloofsovertuiging genoemd wordt.

Als wij nu eens samen vanuit twijfel over juistheid onze krachten in het geloof gaan bundelen christen, islam, joods boeddhisme het maakt niet uit met gebundelde krachten in geloof kunnen wij samen met respect naar elkaars geloof toe warmte liefde en eerlijkheid terug brengen daar waar het verstoord is, in ons zelf en naar andere toe welke kleur, ras, geloof of geaardheid hij of zij ook heeft.

Help ons het nieuwe licht in geloof naar elkaar en voor elkaar weer te herstellen, voor deze wereld welke ons door de Almachtige is toevertrouwd weer wat leefbaarder en menselijker te maken.

 

Wij zijn geen zwevers of idealisten of dromers maar realisten. Net zo goed als jullie dat zien, zien wij dat op deze manier hoe er met elkaar word omgegaan en hoe wij mensen alle te samen deze wereld zo misbruiken dat wat niet strookt met wat ons geleerd is van huis uit geleerd geloof waardoor we zijn gaan twijfelen  aan de juistheid en uitvoering van ons geloof maar het toch niet willen los laten. Willen wij samen met jullie het al gehele geloof wat dat ook samen brengen in één universeel geloof met respect naar elkaar geloof want wij samen geloven toch in één in één Almachtige hij die schepper is van hemel en aarde en alles wat leeft.

 

Waarom de naam Kerk zonder Kruis. Omdat niet elk geloof een kruis als symbool heeft en juist het kruis kan voor sommige geloven een drempel op werpen die we juist niet willen creëren. Het is dus zeker niet de bedoeling een ander geloof te beginnen. Deze site is juist bedoeld, om over alle geloven samen van gedachten te wisselen en van elkaar te leren, zodat er meer begrip en respect komt voor elkaar maar ook voor het geloof.


Hierna volgen er ideeën en gedachtes welke in onze eerlijkheid en oprechtheid met jullie gedeeld kunnen worden. We hopen dat wij jullie interesse en belangstelling hiermee gewekt hebben met dank en respect.

Hans en Joke